Croos Pump (Shanghai) Co., Ltd.
 • Double Suction Pump The double entry pump has two water Chambers, and the water comes in from both sides, so it creates its large flow. As an important form of centrifugal pump, the double entry pump is widely used in en... view
 • Double pompe d'aspiration La pompe à double entrée a deux chambres d'eau, et l'eau entre des deux côtés, de sorte qu'il crée son grand débit. Comme une forme importante de pompe centrifuge, la pompe à double entrée est largement utilisée ... view
 • Doppelte Saugpumpe Die doppelte Eingangspumpe hat zwei Wasserkammern, und das Wasser kommt von beiden Seiten herein, also schafft es seinen großen Fluss. Als eine wichtige Form der Zentrifugalpumpe ist die doppelte Eingangspumpe in ... view
 • Bomba de succión doble La bomba de doble entrada tiene dos cámaras de agua, y el agua entra por ambos lados, por lo que crea su gran flujo. Como una forma importante de bomba centrífuga, la bomba de doble entrada es ampliamente utilizada en ... view
 • Doppia pompa di aspirazione La pompa a doppia entrata ha due camere d'acqua, e l'acqua arriva da entrambi i lati, quindi crea il suo grande flusso. Come importante forma di pompa centrifuga, la pompa a doppia entrata è ampiamente utilizzata in ... view
 • Двойной всасывающий насос Насос с двойным входом имеет две водяные камеры, и вода поступает с обеих сторон, поэтому она создает большой поток. В качестве важной формы центробежного насоса, двойной входной насос широко используется в ... view
 • Bomba de sucção dupla A bomba de entrada dupla possui duas câmaras de água, e a água vem de ambos os lados, de modo que cria o seu grande fluxo. Como uma forma importante de bomba centrífuga, a bomba de entrada dupla é amplamente utilizada em en ... view
 • مضخة شفط مزدوجة مضخة الدخول المزدوجة تحتوي على غرفتي مياه، والماء يأتي من كلا الجانبين، لذلك يخلق تدفق كبير. كشكل مهم من مضخة الطرد المركزي، مضخة الدخول المزدوجة تستخدم على نطاق واسع في إن ... view
 • Bơm hút kép Máy bơm kép có hai buồng nước, và nước đi vào từ cả hai bên, do đó nó tạo ra dòng chảy lớn của nó. Là một hình thức quan trọng của máy bơm ly tâm, bơm nhập kép được sử dụng rộng rãi trong en ... view
 • پمپ دوشاخه پمپ دو ورودی دو اتاق آب دارد و آب از طرف هر دو طرف می آید، بنابراین جریان بزرگ آن ایجاد می شود. به عنوان یک فرم مهم پمپ گریز از مرکز، پمپ دو ورودی به طور گسترده ای در ... view
 • The Use of Double Suction Pump As an important form of centrifugal pump, the double suction pump is widely used in engineering due to its characteristics of high lift and high flow. The pump impeller is actually composed of two bac... view
 • L'utilisation de la pompe à double aspiration Comme une forme importante de pompe centrifuge, la pompe d'aspiration double est largement utilisée dans l'ingénierie en raison de ses caractéristiques de haute élévation et haut débit. La roue de la pompe est en fait composée de deux bacs ... view
 • Die Verwendung von Doppel-Saugpumpe Als eine wichtige Form einer Zentrifugalpumpe wird die Doppelsaugpumpe aufgrund ihrer Eigenschaften eines hohen Auftriebs und eines hohen Durchflusses in der Technik weit verbreitet verwendet. Das Pumpenlaufrad besteht eigentlich aus zwei ... view
 • El uso de bomba de succión doble Como una forma importante de bomba centrífuga, la bomba de doble aspiración es ampliamente utilizada en ingeniería debido a sus características de alta elevación y alto flujo. El impulsor de la bomba en realidad se compone de dos bac ... view
 • L'uso della doppia pompa di aspirazione Come importante forma di pompa centrifuga, la pompa a doppia aspirazione è ampiamente utilizzata in campo ingegneristico per le sue caratteristiche di elevata portanza e portata elevata. La girante della pompa è in realtà composta da due bac ... view
Máy bơm kép có hai buồng nước, và nước đi vào từ cả hai bên, do đó nó tạo ra dòng chảy lớn của nó. Là một hình thức quan trọng của bơm ly tâm, bơm nhập kép được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật do đặc tính nâng cao và dòng chảy cao. Các cánh quạt bơm thực sự là bao gồm hai bánh quay lưng-to-back và chảy từ bánh xe vào một vách. Bơm nói chung là từ một đầu vào nước, có nghĩa là sự khác biệt giữa bơm hút duy nhất và bơm nhập kép, dòng chảy của bơm hút đơn là tương đối nhỏ. Bơm hút kép được hít vào chủ yếu ở cả hai đầu của cánh quạt. Ưu điểm là khả năng chống cavitation mạnh hơn bơm hút đơn và lực hút trục đứng cân bằng tốt hơn bơm hút một lần và hoạt động ổn định hơn.

Bơm hút đôi thường được sử dụng trong nhiều nước hơn. Đầu hút và đầu ra hút của máy bơm ly tâm nước nằm ở đáy trục trung tâm của bơm, và các trục ngang và trục thẳng đứng và mở trong vỏ bơm. Nó cũng thuận tiện để tháo rời và sửa chữa mà không cần tháo rời cửa vào. Khi đường ống và động cơ bị loại trừ, bơm được xoay theo chiều kim đồng hồ từ hướng khớp nối tới bơm.

Máy bơm kép có các đặc điểm sau:
1. Nó tương đương với hai cánh quạt hút duy nhất có cùng đường kính, và dòng chảy có thể được tăng gấp đôi dưới cùng một cánh quạt.
2. Các vỏ bơm mở ra theo chiều ngang, và kiểm tra và bảo trì được thuận tiện, đồng thời, bơm nhập khẩu đôi nhập khẩu và xuất khẩu theo cùng một hướng và vuông góc với trục bơm, có lợi cho việc lắp đặt lối vào và lối ra của đường ống nước.
3. Cấu trúc cánh quạt của bơm hút kép là đối xứng, không có lực dọc và hoạt động ổn định. Nó có thể đáp ứng yêu cầu của dòng chảy cao và nâng cao. Nó được sử dụng rộng rãi trong hệ thống tưới tiêu, nhà máy cấp nước, trạm bơm, nhà máy điện, công nghiệp hoá chất, mỏ, cứu hỏa, tàu thuỷ ...
4. Nó có vẻ đẹp và ổn định tốt và nó rất dễ cài đặt.
5. Bánh động đẩy hai tầng hút tối ưu làm giảm lực dọc đến mức tối thiểu và có hiệu suất thủy lực tuyệt vời của loại lá, và đã được đúc chính xác.

 • TEL:+ 86-21-64092786
 • EMAIL:export@croospump.com
 • ADDRESS:Số 518 Đường Zi Xu, Quận Minhang, ShangHai, Trung Quốc