Croos Pump (Shanghai) Co., Ltd.
 • NMZ Type Horizontal Split Case Centrifugal Pump NMZ Type Horizontal Split Case Centrifugal Pump Description:NMZ series are horizontal, single stage, axially split case, double suction, between bearing, centrifugal pumps. It’s suitable for pumping clean water or slightly contaminated water or li... view
 • GE Type Horizontal End Suction Centrifugal Pump GE Type Horizontal End Suction Centrifugal Pump Description:GE series horizontal end suction centrifugal pumps are over hung pumps and designed according to EN733/DIN24255 standard, mainly be applied for clean water or liquid with less solids, wit... view
 • OH Type Submersible Water Pump OH Type Submersible Water Pump Description:OH are single stage, single suction pumps with overhung non clogging impeller. Pumps can be offered in stationary as well as transportable arrangements. The stationary arrangement is suppl... view
 • HM Type Horizontal Multistage Centrifugal Pump HM Type Horizontal Multistage Centrifugal Pump Description:HM series is the horizontal multistage centrifugal pumps and high pressure pump. all the impellers are stacked in single direction on the same pump shaft. The rotors are perfectly dynamic... view
 • APA Type Chemical Process Water Pump APA Type Chemical Process Water Pump Description:APA series chemical processpumps are designed according to ISO5199 and ISO2858 standard, mainly be applied for chemical process water or liquid with less solids, hot water, ethyl ... view
 • Pompe centrifuge horizontale de type NMZ Pompe centrifuge horizontale de type NMZ Description: Les séries NMZ sont horizontales, mono-étagées, à fente axiale, double aspiration, entre palier, pompes centrifuges. Il est adapté pour pomper de l'eau propre ou de l'eau légèrement contaminée ou li ... view
 • Pompe centrifuge à aspiration d'extrémité horizontale type GE Pompe centrifuge à aspiration d'extrémité horizontale type GE Description: Les pompes centrifuges d'aspiration d'extrémité horizontale de série de GE sont sur les pompes accroupies et conçues selon la norme EN733 / DIN24255, principalement être appliquées pour l'eau propre ou le liquide avec moins de sol view
 • Pompe à eau submersible de type OH Pompe à eau submersible de type OH Description: OH sont des pompes d'aspiration simples à une seule étape avec roue à aubes non colmatante. Les pompes peuvent être proposées dans des configurations fixes ou transportables. L'arrangement stationnaire est suppl ... view
 • Pompe centrifuge horizontale à plusieurs étages de type HM Pompe centrifuge horizontale à plusieurs étages de type HM Description: La série HM est constituée des pompes centrifuges multicellulaires horizontales et de la pompe haute pression. toutes les roues sont empilées dans une seule direction sur le même arbre de pompe. Les rotors sont parfaitement dynamiques ... view
 • Pompe à eau de procédé chimique de type APA Pompe à eau de procédé chimique de type APA Description: Les pompes de processus chimiques de la série APA sont conçues selon la norme ISO5199 et ISO2858, principalement être appliquées pour l'eau de processus chimique ou liquide avec moins de solides, eau chaude, éthylique ... view
 • NMZ Typ Horizontale Split Zentrifugalpumpe NMZ Typ Horizontale Split Zentrifugalpumpe Beschreibung: Die NMZ-Serie ist ein horizontales, einstufiges, axial geteiltes Gehäuse mit doppelter Saugwirkung zwischen Lager und Zentrifugalpumpen. Es eignet sich zum Pumpen von sauberem Wasser oder leicht verschmutztem Wasser oder ... view
 • GE-Typ-horizontale Ende-Saugkreiselpumpe GE-Typ-horizontale Ende-Saugkreiselpumpe Beschreibung: Die Horizontal-Ansaug-Kreiselpumpen der Serie GE sind überhängende Pumpen und wurden gemäß der Norm EN733 / DIN24255 entwickelt. Sie werden hauptsächlich für sauberes Wasser oder Flüssigkeiten mit geringerem Feststoffgehalt ... view
 • OH-Typ Tauchwasserpumpe OH-Typ Tauchwasserpumpe Beschreibung: OH sind einstufige Einzelsaugpumpen mit fliegendem, nicht verstopfendem Laufrad. Pumpen können sowohl stationär als auch transportabel angeboten werden. Die stationäre Anordnung ist ... view
 • Horizontale mehrstufige Kreiselpumpen HM Horizontale mehrstufige Kreiselpumpen HM Beschreibung: HM-Serie ist die horizontale mehrstufige Kreiselpumpen und Hochdruckpumpe. alle Laufräder sind in einer Richtung auf derselben Pumpenwelle gestapelt. Die Rotoren sind perfekt dynamisch ... view
 • Chemische Prozesswasserpumpe Typ APA Chemische Prozesswasserpumpe Typ APA Beschreibung: Chemische Prozesspumpen der APA-Serie sind nach ISO5199 und ISO2858 Standard entwickelt, hauptsächlich für chemische Prozesswasser oder Flüssigkeiten mit weniger Feststoffen, heißem Wasser, ... view
ANSI Bơm là một loại máy bơm ly tâm ly tâm loại một giai đoạn. Loại này được thiết kế theo tiêu chuẩn ASME B73.1 và mỗi loại bơm này đều có kích thước vỏ giống hệt nhau cho tất cả các nhà sản xuất. Các loại máy bơm này được chia nhỏ thành ba nhóm chính. Tiêu chuẩn chiều dọc trong số các nhà sản xuất cho mỗi kích thước của bơm là duy nhất với máy bơm hóa chất ANSI và nó cho phép người dùng chuyển đổi thương hiệu mà không ảnh hưởng đến vị trí đường ống, kích cỡ động cơ, khớp nối, hoặc kích thước của bảng. Loại này có nhiều loại vật liệu tùy thuộc vào ứng dụng. Ngoài ngành công nghiệp hoá chất, bơm ANSI cũng được sử dụng trong các nhà máy lọc dầu, nhà máy giấy, sản xuất ethanol và nhiều môi trường nhà máy chế biến khác.
Vật liệu xây dựng bao gồm CD4, 316SS, Hastelloy, Hợp kim 20, Sợi thủy tinh cũng như các loại bơm dẫn động bằng cánh tay PTFE và PFA (ANSI B73.3)

- Dòng chảy đến 5000 GPM
- Tổng năng động đến 750 ft
- Khả năng loại trừ động cơ đến 250 HP tùy thuộc vào ứng dụng
- Cấu hình cơ bản và kết hợp chặt chẽ
- Nhiều lựa chọn cánh quạt và đóng kín để cấu hình một gói bơm đầy đủ phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất

Máy bơm quy trình ANSI là máy bơm duy nhất ở Hoa Kỳ có tiêu chuẩn theo chiều kích như được Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI). Theo định nghĩa, các máy bơm ly tâm là ngang, hút cuối, máy bơm giai đoạn một có thể so sánh được kích cỡ và giống hệt nhau trong kích thước vỏ và giao diện, bất kể nhà sản xuất. Các máy bơm cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn ANSI B73.1, còn được gọi là ASME B73.1 và có một số sử dụng.

Máy bơm này có nhiều loại vật liệu, bao gồm các hợp kim và phi kim loại cho nhiều dịch vụ ăn mòn, tùy thuộc vào ứng dụng. Mặc dù chủ yếu được sử dụng trong công nghiệp hóa học, máy bơm quy trình ANSI cũng được sử dụng trong chế biến thực phẩm, các nhà máy giấy, các nhà máy bột giấy, các nhà máy lọc dầu, sản xuất ethanol, hàng dệt và các ứng dụng khác của nhà máy chế biến.
 • TEL:+ 86-21-64092786
 • EMAIL:export@croospump.com
 • ADDRESS:Số 518 Đường Zi Xu, Quận Minhang, ShangHai, Trung Quốc