Croos Pump (Shanghai) Co., Ltd.
 • NMZ Type Horizontal Split Case Centrifugal Pump NMZ Type Horizontal Split Case Centrifugal Pump Description:NMZ series are horizontal, single stage, axially split case, double suction, between bearing, centrifugal pumps. It’s suitable for pumping clean water or slightly contaminated water or li... view
 • GE Type Horizontal End Suction Centrifugal Pump GE Type Horizontal End Suction Centrifugal Pump Description:GE series horizontal end suction centrifugal pumps are over hung pumps and designed according to EN733/DIN24255 standard, mainly be applied for clean water or liquid with less solids, wit... view
 • OH Type Submersible Water Pump OH Type Submersible Water Pump Description:OH are single stage, single suction pumps with overhung non clogging impeller. Pumps can be offered in stationary as well as transportable arrangements. The stationary arrangement is suppl... view
 • HM Type Horizontal Multistage Centrifugal Pump HM Type Horizontal Multistage Centrifugal Pump Description:HM series is the horizontal multistage centrifugal pumps and high pressure pump. all the impellers are stacked in single direction on the same pump shaft. The rotors are perfectly dynamic... view
 • APA Type Chemical Process Water Pump APA Type Chemical Process Water Pump Description:APA series chemical processpumps are designed according to ISO5199 and ISO2858 standard, mainly be applied for chemical process water or liquid with less solids, hot water, ethyl ... view
 • Pompe centrifuge horizontale de type NMZ Pompe centrifuge horizontale de type NMZ Description: Les séries NMZ sont horizontales, mono-étagées, à fente axiale, double aspiration, entre palier, pompes centrifuges. Il est adapté pour pomper de l'eau propre ou de l'eau légèrement contaminée ou li ... view
 • Pompe centrifuge à aspiration d'extrémité horizontale type GE Pompe centrifuge à aspiration d'extrémité horizontale type GE Description: Les pompes centrifuges d'aspiration d'extrémité horizontale de série de GE sont sur les pompes accroupies et conçues selon la norme EN733 / DIN24255, principalement être appliquées pour l'eau propre ou le liquide avec moins de sol view
 • Pompe à eau submersible de type OH Pompe à eau submersible de type OH Description: OH sont des pompes d'aspiration simples à une seule étape avec roue à aubes non colmatante. Les pompes peuvent être proposées dans des configurations fixes ou transportables. L'arrangement stationnaire est suppl ... view
 • Pompe centrifuge horizontale à plusieurs étages de type HM Pompe centrifuge horizontale à plusieurs étages de type HM Description: La série HM est constituée des pompes centrifuges multicellulaires horizontales et de la pompe haute pression. toutes les roues sont empilées dans une seule direction sur le même arbre de pompe. Les rotors sont parfaitement dynamiques ... view
 • Pompe à eau de procédé chimique de type APA Pompe à eau de procédé chimique de type APA Description: Les pompes de processus chimiques de la série APA sont conçues selon la norme ISO5199 et ISO2858, principalement être appliquées pour l'eau de processus chimique ou liquide avec moins de solides, eau chaude, éthylique ... view
 • NMZ Typ Horizontale Split Zentrifugalpumpe NMZ Typ Horizontale Split Zentrifugalpumpe Beschreibung: Die NMZ-Serie ist ein horizontales, einstufiges, axial geteiltes Gehäuse mit doppelter Saugwirkung zwischen Lager und Zentrifugalpumpen. Es eignet sich zum Pumpen von sauberem Wasser oder leicht verschmutztem Wasser oder ... view
 • GE-Typ-horizontale Ende-Saugkreiselpumpe GE-Typ-horizontale Ende-Saugkreiselpumpe Beschreibung: Die Horizontal-Ansaug-Kreiselpumpen der Serie GE sind überhängende Pumpen und wurden gemäß der Norm EN733 / DIN24255 entwickelt. Sie werden hauptsächlich für sauberes Wasser oder Flüssigkeiten mit geringerem Feststoffgehalt ... view
 • OH-Typ Tauchwasserpumpe OH-Typ Tauchwasserpumpe Beschreibung: OH sind einstufige Einzelsaugpumpen mit fliegendem, nicht verstopfendem Laufrad. Pumpen können sowohl stationär als auch transportabel angeboten werden. Die stationäre Anordnung ist ... view
 • Horizontale mehrstufige Kreiselpumpen HM Horizontale mehrstufige Kreiselpumpen HM Beschreibung: HM-Serie ist die horizontale mehrstufige Kreiselpumpen und Hochdruckpumpe. alle Laufräder sind in einer Richtung auf derselben Pumpenwelle gestapelt. Die Rotoren sind perfekt dynamisch ... view
 • Chemische Prozesswasserpumpe Typ APA Chemische Prozesswasserpumpe Typ APA Beschreibung: Chemische Prozesspumpen der APA-Serie sind nach ISO5199 und ISO2858 Standard entwickelt, hauptsächlich für chemische Prozesswasser oder Flüssigkeiten mit weniger Feststoffen, heißem Wasser, ... view
Bánh cánh của máy bơm ly tâm là chuyển năng lượng của động lực ban đầu qua lực ly tâm tới chất lỏng trong bơm, làm tăng tốc độ và áp suất của chất lỏng. Điều này làm cho máy bơm thoát ra và chất lỏng trong ống nạp vào hút vào. Các vật liệu được sử dụng trong bánh là: gang HT20 ~ 40, HT25 ~ 47, thép đúc ZG15, ZG25, đồng đúc ZGCuR, thép không rỉ 1Cr13, 2Cr13 , 1Cr18Ni9Ti, và gang nhôm.

Máy cánh quạt đóng của máy bơm ly tâm bao gồm đĩa bánh, lưỡi và tấm chắn phía trước và sau. Bánh cánh này tốt cho dòng khí, và vỏ bánh xe được trang bị một con dấu khí để giảm sự rò rỉ mất mát, do đó, hiệu quả cao hơn hai vòng trước đó. Ngoài ra, cánh quạt và bộ phận giải phóng mặt bên của vỏ không chặt chẽ như cánh quạt bán mở, có thể mở rộng và dễ dàng tháo dỡ và lắp ráp khi tiến hành đại tu.

Máy bơm ly tâm cánh quạt đóng là hiệu quả hơn nhưng khó sản xuất. Nó được sử dụng rộng rãi trong các máy bơm đường ống. Nó phù hợp để vận chuyển nước, dung dịch và các chất lỏng sạch khác không chứa hạt. Máy cánh quạt đóng với một tấm phủ có thể cải thiện dòng chảy của chất lỏng và nâng cao hiệu quả của bơm. Nó phù hợp để vận chuyển chất lỏng trong, và máy bơm ly tâm làm sạch trung tâm thông qua loại này. Tuy nhiên, việc rò rỉ bánh xe hẹp để đi qua các tạp chất, đặc biệt là cánh quạt bơm ly tâm nhỏ, đòi hỏi môi trường phải sạch và độ nhớt không lớn, và không thể chứa vật liệu dạng xơ.
 • TEL:+ 86-21-64092786
 • EMAIL:export@croospump.com
 • ADDRESS:Số 518 Đường Zi Xu, Quận Minhang, ShangHai, Trung Quốc