Croos Pump (Shanghai) Co., Ltd.
 • OH Type Submersible Water Pump OH Type Submersible Water Pump Description:OH are single stage, single suction pumps with overhung non clogging impeller. Pumps can be offered in stationary as well as transportable arrangements. The stationary arrangement is suppl... view
 • Pompe à eau submersible de type OH Pompe à eau submersible de type OH Description: OH sont des pompes d'aspiration simples à une seule étape avec roue à aubes non colmatante. Les pompes peuvent être proposées dans des configurations fixes ou transportables. L'arrangement stationnaire est suppl ... view
 • OH-Typ Tauchwasserpumpe OH-Typ Tauchwasserpumpe Beschreibung: OH sind einstufige Einzelsaugpumpen mit fliegendem, nicht verstopfendem Laufrad. Pumpen können sowohl stationär als auch transportabel angeboten werden. Die stationäre Anordnung ist ... view
 • Bomba de agua sumergible tipo OH Bomba de agua sumergible tipo OH Descripción: OH son bombas de succión de etapa única con impulsor sobresaliente no obstructor. Las bombas se pueden ofrecer en arreglos estacionarios y transportables. El arreglo estacionario es suplido ... view
 • Tipo OH Pompa sommergibile dell'acqua Tipo OH Pompa sommergibile dell'acqua Descrizione: OH è una pompa monostadio a singola aspirazione con girante senza intasamento. Le pompe possono essere offerte sia in versione fissa che trasportabile. La disposizione stazionaria è suppl ... view
 • Погружной водяной насос типа OH Погружной водяной насос типа OH Описание: OH - одноступенчатые однонасосные насосы с заслонкой, не забивающей крыльчатки. Насосы могут предлагаться как в стационарных, так и в переносных устройствах. Стационарное устройство ... view
 • OH Tipo Bomba de água submersa OH Tipo Bomba de água submersa Descrição: OH são bombas de sucção simples de um único estágio com impulsor não entupido. As bombas podem ser oferecidas em arranjos estacionários e transportables. O arranjo estacionário é suppl ... view
 • أوه نوع مضخة مياه غاطسة أوه نوع مضخة مياه غاطسة الوصف: أوه هي مرحلة واحدة، مضخات شفط واحدة مع مدفع غير انسداد المكره. ويمكن توفير المضخات في ترتيبات ثابتة وكذلك النقل. الترتيب الثابت هو ... view
 • Máy bơm nước ngầm loại OH Máy bơm nước ngầm loại OH Mô tả: OH là giai đoạn đơn, máy bơm hút đơn với cánh quạt không bị tắc nghẽn. Bơm có thể được cung cấp trong bố trí tĩnh cũng như vận chuyển. Sự sắp xếp cố định là suppl ... view
 • OH نوع پمپ آب شناور OH نوع پمپ آب شناور توصیف: OH یک مرحله، پمپ مکش یکنواخت با پروانه غیرقابل نفوذ است. پمپ ها می توانند در ترتیبات ثابت و قابل حمل ارائه شوند. ترتیب ثابت ... view
 • OHM Type Submersible Water Pump With Mixer OHM Type Submersible Water Pump With Mixer DESCRIPTION:OHM series are Non-Clog Electric Submersible Pumps for Sludge, Sewage, Trash & Industrial WasteThe OHM pumps are equipped with Vortex impellers, undoubtedly the best non-clog impellers... view
 • Non Clog Pump Structural features of Non clog pump:Generally, there are two kinds of structures: firstly, the first half opening is composed of the rear cover plate and the blade. The impeller efficiency of the str... view
 • Pompe anti-colmatage Caractéristiques structurelles de la pompe anti-colmatage: Généralement, il existe deux types de structures: premièrement, la première ouverture est composée de la plaque de recouvrement arrière et de la lame. L'efficacité de la roue de la str ... view
 • Pompe à eau submersible de type OHM avec le mélangeur Pompe à eau submersible de type OHM avec le mélangeur DESCRIPTION: Les pompes OHM de la série OHM sont des pompes submersibles électriques non obstruantes pour les boues, les eaux usées, les déchets et les déchets industrielsLes pompes OHM sont équipées de roues Vortex, sans aucun doute les meilleures ... view
 • Nicht verstopfende Pumpe Strukturmerkmale der Nicht-Verstopfungspumpe: Im Allgemeinen gibt es zwei Arten von Strukturen: Erstens besteht die erste Hälfte der Öffnung aus der hinteren Abdeckplatte und der Schaufel. Die Laufradeffizienz der Str ... view

Các tính năng kết cấu của bơm ly tâm không clog :

Nói chung, có hai loại cấu trúc: thứ nhất, phần mở nửa đầu gồm có vỏ bọc phía sau và lưỡi dao. Hiệu quả của cấu trúc cọc thấp, và vòng đai kín có thể điều chỉnh được có thể được sử dụng để nâng cao hiệu quả. Khác là nửa sau, bao gồm mặt trước và lưỡi, hiệu quả cơ bản giống như bánh quy đóng, và nó có một hiệu ứng niêm phong.

Bơm không bị tắc nghẽn là cánh quạt ly tâm mà không có vỏ bọc bánh xe. Nó được làm bằng toàn bộ rèn, một toàn bộ lưỡi dao và roulette, và được làm thành lưỡi thẳng xuyên tâm. Độ bền kết cấu của nó cao, và chu vi của cánh quạt có thể đạt tới 450 ~ 500 m / s, tỷ lệ áp suất của một giai đoạn là cao hơn, nhưng vận tốc dòng chảy và số Mach cao hơn trong cánh quạt, và sự rò rỉ mất mát lớn hơn, dẫn đến sự ổn định kém của điều kiện làm việc.

Áp dụng bơm ly tâm cánh quạt nửa khoang:

Mặc dù hiệu quả bơm ly tâm của cấu trúc cánh quạt này không cao, cánh quạt có thể truyền tải một số hạt rắn, chất xơ, và các phương tiện khác. Nó cũng có thể được sử dụng rộng rãi trong máy nén ly tâm của động cơ đốt trong turbo tăng áp và tuabin khí nhỏ, và ứng dụng của máy nén ly tâm cũng tăng. Do những ưu điểm của cấu trúc cánh quạt, không khó để sản xuất, chi phí thấp và có khả năng thích ứng mạnh mẽ. Trong những năm gần đây, việc áp dụng các máy bơm ly tâm trong công nghiệp tinh chế và hóa chất đã được tăng lên dần dần, và cũng được sử dụng để vận chuyển nước và xấp xỉ nước trong.

 • TEL:+ 86-21-64092786
 • EMAIL:export@croospump.com
 • ADDRESS:Số 518 Đường Zi Xu, Quận Minhang, ShangHai, Trung Quốc