Croos Pump (Shanghai) Co., Ltd.
 • GE Type Horizontal End Suction Centrifugal Pump GE Type Horizontal End Suction Centrifugal Pump Description:GE series horizontal end suction centrifugal pumps are over hung pumps and designed according to EN733/DIN24255 standard, mainly be applied for clean water or liquid with less solids, wit... view
 • Open Impeller Pump The open impeller includes pump body, pump back cover installed at the opening end of the pump body, motor, and impeller arranged in the pump. The impeller is mounted on the pump shaft, it is driven b... view
 • Pompe à roue ouverte La roue ouverte comprend le corps de la pompe, le couvercle arrière de la pompe installé à l'extrémité ouverte du corps de la pompe, le moteur et la roue à aubes disposés dans la pompe. La roue est montée sur l'arbre de pompe, elle est entraînée . view
 • Pompe centrifuge à aspiration d'extrémité horizontale type GE Pompe centrifuge à aspiration d'extrémité horizontale type GE Description: Les pompes centrifuges d'aspiration d'extrémité horizontale de série de GE sont sur les pompes accroupies et conçues selon la norme EN733 / DIN24255, principalement être appliquées pour l'eau propre ou le liquide avec moins de sol view
 • Offene Impellerpumpe Das offene Laufrad umfasst einen Pumpenkörper, eine Pumpenrückabdeckung, die an dem Öffnungsende des Pumpenkörpers installiert ist, einen Motor und ein Laufrad, das in der Pumpe angeordnet ist. Das Laufrad ist auf der Pumpenwelle montiert, es ... view
 • GE-Typ-horizontale Ende-Saugkreiselpumpe GE-Typ-horizontale Ende-Saugkreiselpumpe Beschreibung: Die Horizontal-Ansaug-Kreiselpumpen der Serie GE sind überhängende Pumpen und wurden gemäß der Norm EN733 / DIN24255 entwickelt. Sie werden hauptsächlich für sauberes Wasser oder Flüssigkeiten mit geringerem Feststoffgehalt ... view
 • Bomba de Impulsor abierto El impulsor abierto incluye el cuerpo de la bomba, la cubierta trasera de la bomba instalada en el extremo de apertura del cuerpo de la bomba, el motor y el impulsor dispuestos en la bomba. El impulsor está montado en el eje de la bomba, es conducido por view
 • Bomba centrífuga de succión horizontal GE tipo horizontal Bomba centrífuga de succión horizontal GE tipo horizontal Descripción: Las bombas centrífugas de succión horizontal de la serie GE son bombas sobre colgadas y diseñadas según la norma EN733 / DIN24255, principalmente se aplican para agua limpia o líquida con menos sólidos, con ... view
 • Apra la pompa della girante La girante aperta comprende il corpo della pompa, il coperchio posteriore della pompa installato all'estremità di apertura del corpo della pompa, il motore e la girante disposti nella pompa. La girante è montata sull'albero della pompa, è azionata view
 • Pompa centrifuga di aspirazione orizzontale tipo GE Pompa centrifuga di aspirazione orizzontale tipo GE Descrizione: Le pompe centrifughe ad aspirazione orizzontale serie GE sono pompe sovradimensionate e progettate secondo la norma EN733 / DIN24255, principalmente per acqua pulita o liquidi con meno solidi, con ... view
 • Открытый насос рабочего колеса Открытое рабочее колесо включает корпус насоса, заднюю крышку насоса, установленную на открытом конце корпуса насоса, двигатель и рабочее колесо, расположенные в насосе. Рабочее колесо установлено на валу насоса, оно приводится в действие ... view
 • Горизонтальный концевой центробежный насос типа GE Горизонтальный концевой центробежный насос типа GE Описание: Насосные центробежные насосы серии GS серии с горизонтальным концом расположены над подвесными насосами и разработаны в соответствии со стандартом EN733 / DIN24255, в основном применяются для чистой воды или жидкости с меньшим количеством тверды view
 • Open Impeller Pump O impulsor aberto inclui o corpo da bomba, a tampa traseira da bomba instalada na extremidade de abertura do corpo da bomba, motor e impulsor dispostos na bomba. O impulsor está montado no eixo da bomba, é conduzido ... view
 • Bomba Centrífuga de Sucção Final de GE Tipo Bomba Centrífuga de Sucção Final de GE Tipo Descrição: As bombas centrífugas de sucção horizontal da série GE são bombas sobre suspensão e projetadas de acordo com o padrão EN733 / DIN24255, principalmente aplicadas para água limpa ou líquido com menos sólidos, com ... view
 • فتح مضخة المكره وتشمل المكره المفتوحة جسم المضخة، وغطاء المضخة الخلفي المثبت عند نهاية فتح جسم المضخة، والمحرك، والمكره المرتبان في المضخة. يتم تركيب المكره على رمح المضخة، يتم تشغيله ب ... view
Bánh cánh mở bao gồm thân máy bơm, vỏ bơm được lắp đặt ở đầu mở của thân máy bơm, động cơ, và cánh quạt bố trí trong bơm. Bánh cánh quạt được gắn trên trục bơm, nó được điều khiển bởi động cơ, và thân máy bơm được trang bị đường vào và đầu ra của nước. Quá trình dập thuận tiện, kênh dòng chảy tự do, và hiệu quả thủy lực, sức mạnh và mức độ thép của bơm được cải thiện.

Cánh quạt mở không có lớp vỏ trên cả hai mặt của lưỡi. Thật dễ dàng để làm và sạch. Nó phù hợp để vận chuyển các vật liệu có chứa một lượng lớn vật liệu lơ lửng, hiệu quả thấp và áp suất lỏng thấp. Máy bơm phân phối chung là loại này.

Những ưu điểm của máy bơm ly tâm cánh mở:
1. Khả năng chống ăn mòn cao và chống mài mòn cao, phù hợp cho việc vận chuyển nước thải, bùn và chất lỏng với chất lỏng ăn mòn nhất định như bùn và cát.
2. Cấu trúc nhỏ gọn, không rung, tiếng ồn thấp, hoạt động ổn định và đáng tin cậy.
3. Con dấu chất lượng cao, không bị rò rỉ, tuổi thọ dài.
4. Máy cạp hở có thể xử lý nước thải và chất lỏng với các mảnh vỡ tốt.
5. Dễ dàng bảo trì: mở vỏ bơm phía trước, chúng tôi có thể kiểm tra và duy trì vỏ bơm trực tiếp. Nó dễ dàng để thay thế đeo đĩa.
6. Bánh cánh mở cho phép các vật thể đường kính lớn.

Áp dụng bơm ly tâm mở cánh quạt:
Nó có thể áp dụng cho các chất rắn lơ lửng trong quá trình vận chuyển thực phẩm, chẳng hạn như làm sạch rau, thịt, và thức ăn cho cá. Máy làm sạch công nghiệp có chứa các hạt rắn, chẳng hạn như chai, lon, thủy tinh và hộp. Một dòng chảy quy trình giữa sơn và chất lỏng bẩn nói chung.
 • TEL:+ 86-21-64092786
 • EMAIL:export@croospump.com
 • ADDRESS:Số 518 Đường Zi Xu, Quận Minhang, ShangHai, Trung Quốc