Croos Pump (Shanghai) Co., Ltd.
 • NMZ Type Horizontal Split Case Centrifugal Pump NMZ Type Horizontal Split Case Centrifugal Pump Description:NMZ series are horizontal, single stage, axially split case, double suction, between bearing, centrifugal pumps. It’s suitable for pumping clean water or slightly contaminated water or li... view
 • GE Type Horizontal End Suction Centrifugal Pump GE Type Horizontal End Suction Centrifugal Pump Description:GE series horizontal end suction centrifugal pumps are over hung pumps and designed according to EN733/DIN24255 standard, mainly be applied for clean water or liquid with less solids, wit... view
 • OH Type Submersible Water Pump OH Type Submersible Water Pump Description:OH are single stage, single suction pumps with overhung non clogging impeller. Pumps can be offered in stationary as well as transportable arrangements. The stationary arrangement is suppl... view
 • HM Type Horizontal Multistage Centrifugal Pump HM Type Horizontal Multistage Centrifugal Pump Description:HM series is the horizontal multistage centrifugal pumps and high pressure pump. all the impellers are stacked in single direction on the same pump shaft. The rotors are perfectly dynamic... view
 • APA Type Chemical Process Water Pump APA Type Chemical Process Water Pump Description:APA series chemical processpumps are designed according to ISO5199 and ISO2858 standard, mainly be applied for chemical process water or liquid with less solids, hot water, ethyl ... view
 • Pompe centrifuge horizontale de type NMZ Pompe centrifuge horizontale de type NMZ Description: Les séries NMZ sont horizontales, mono-étagées, à fente axiale, double aspiration, entre palier, pompes centrifuges. Il est adapté pour pomper de l'eau propre ou de l'eau légèrement contaminée ou li ... view
 • Pompe centrifuge à aspiration d'extrémité horizontale type GE Pompe centrifuge à aspiration d'extrémité horizontale type GE Description: Les pompes centrifuges d'aspiration d'extrémité horizontale de série de GE sont sur les pompes accroupies et conçues selon la norme EN733 / DIN24255, principalement être appliquées pour l'eau propre ou le liquide avec moins de sol view
 • Pompe à eau submersible de type OH Pompe à eau submersible de type OH Description: OH sont des pompes d'aspiration simples à une seule étape avec roue à aubes non colmatante. Les pompes peuvent être proposées dans des configurations fixes ou transportables. L'arrangement stationnaire est suppl ... view
 • Pompe centrifuge horizontale à plusieurs étages de type HM Pompe centrifuge horizontale à plusieurs étages de type HM Description: La série HM est constituée des pompes centrifuges multicellulaires horizontales et de la pompe haute pression. toutes les roues sont empilées dans une seule direction sur le même arbre de pompe. Les rotors sont parfaitement dynamiques ... view
 • Pompe à eau de procédé chimique de type APA Pompe à eau de procédé chimique de type APA Description: Les pompes de processus chimiques de la série APA sont conçues selon la norme ISO5199 et ISO2858, principalement être appliquées pour l'eau de processus chimique ou liquide avec moins de solides, eau chaude, éthylique ... view
 • NMZ Typ Horizontale Split Zentrifugalpumpe NMZ Typ Horizontale Split Zentrifugalpumpe Beschreibung: Die NMZ-Serie ist ein horizontales, einstufiges, axial geteiltes Gehäuse mit doppelter Saugwirkung zwischen Lager und Zentrifugalpumpen. Es eignet sich zum Pumpen von sauberem Wasser oder leicht verschmutztem Wasser oder ... view
 • GE-Typ-horizontale Ende-Saugkreiselpumpe GE-Typ-horizontale Ende-Saugkreiselpumpe Beschreibung: Die Horizontal-Ansaug-Kreiselpumpen der Serie GE sind überhängende Pumpen und wurden gemäß der Norm EN733 / DIN24255 entwickelt. Sie werden hauptsächlich für sauberes Wasser oder Flüssigkeiten mit geringerem Feststoffgehalt ... view
 • OH-Typ Tauchwasserpumpe OH-Typ Tauchwasserpumpe Beschreibung: OH sind einstufige Einzelsaugpumpen mit fliegendem, nicht verstopfendem Laufrad. Pumpen können sowohl stationär als auch transportabel angeboten werden. Die stationäre Anordnung ist ... view
 • Horizontale mehrstufige Kreiselpumpen HM Horizontale mehrstufige Kreiselpumpen HM Beschreibung: HM-Serie ist die horizontale mehrstufige Kreiselpumpen und Hochdruckpumpe. alle Laufräder sind in einer Richtung auf derselben Pumpenwelle gestapelt. Die Rotoren sind perfekt dynamisch ... view
 • Chemische Prozesswasserpumpe Typ APA Chemische Prozesswasserpumpe Typ APA Beschreibung: Chemische Prozesspumpen der APA-Serie sind nach ISO5199 und ISO2858 Standard entwickelt, hauptsächlich für chemische Prozesswasser oder Flüssigkeiten mit weniger Feststoffen, heißem Wasser, ... view

Các đặc tính của bơm ngang:

1. Hoạt động ổn định: độ đồng tâm tuyệt đối của trục bơm và sự cân bằng động và tĩnh tuyệt vời của bánh cánh đảm bảo hoạt động trơn tru và không rung động.
2. Nước rò rỉ: các chất kết dính hợp kim cứng của các vật liệu khác nhau đảm bảo không có rò rỉ trong các phương tiện truyền thông khác nhau.
3. Tiếng ồn thấp: máy bơm dưới sự hỗ trợ của hai tiếng ồn thấp vòng bi chạy suốt, ngoại trừ những âm thanh yếu của động cơ và về cơ bản không có tiếng ồn.
4. Tỷ lệ thất bại thấp: cấu trúc đơn giản và hợp lý, phần then chốt thông qua chất lượng quốc tế hạng nhất, toàn bộ máy không có vấn đề thời gian làm việc cải thiện rất nhiều.
5. Thuận tiện cho việc bảo trì: đơn giản và thuận tiện để thay thế con dấu, mang.
6. Tiết kiệm hơn: xuất khẩu có thể được trái, phải và lên, thuận tiện cho đường ống cài đặt và tiết kiệm không gian.

Việc áp dụng máy bơm ngang:

Với sự phát triển của nền kinh tế, máy bơm ngang không chỉ có thể được sử dụng trong xây dựng thành phố, bảo vệ môi trường, kiểm soát hỏa hoạn, hóa học, dược phẩm, nhuộm, nấu, điện, làm giấy, mạ điện, xăng dầu, khai thác, làm lạnh thiết bị, Nó cũng phù hợp với độ nhớt trung bình của chất lỏng hoá học trong nước, nước biển và độ nhớt trung bình của chất lỏng hóa học với axit và kiềm nhỏ hơn hoặc bằng 100%, hàm lượng Perot rắn đến 30 phần trăm dưới và nạp với hỗn hợp bột nhão thông thường.
 • TEL:+ 86-21-64092786
 • EMAIL:export@croospump.com
 • ADDRESS:Số 518 Đường Zi Xu, Quận Minhang, ShangHai, Trung Quốc