Croos Pump (Shanghai) Co., Ltd.
 • NMZ Type Horizontal Split Case پمپ گریز از مرکز NMZ Type Horizontal Split Case پمپ گریز از مرکز شرح: سری NMZ افقی، تک مرحله، مورد تقسیم محوری، مکش دوگانه، بین بلبرینگ، پمپ های گریز از مرکز. این مناسب برای پمپاژ آب تمیز و یا کمی آب آلوده و یا لی ... view
 • GE نوع پمپ گریز از مرکز خروجی افقی GE نوع پمپ گریز از مرکز خروجی افقی توضیحات: پمپ های سانتریفیوژ پایان مکش افقی پایان عمودی GE بیش از پمپ های آویزان و طراحی شده با توجه به استاندارد EN733 / DIN24255، عمدتا برای آب تمیز و یا مایع با مواد جامد کمتر استفاده می شود ... view
 • OH نوع پمپ آب شناور OH نوع پمپ آب شناور توصیف: OH یک مرحله، پمپ مکش یکنواخت با پروانه غیرقابل نفوذ است. پمپ ها می توانند در ترتیبات ثابت و قابل حمل ارائه شوند. ترتیب ثابت ... view
 • پمپ سانتریفوژ چند مرحله ای Horizontal Type HM پمپ سانتریفوژ چند مرحله ای Horizontal Type HM شرح: سری HM پمپ های سانتریفیوژ چند مرحله ای و پمپ های فشار بالا است. تمام پروانه ها در یک جهت در یک شفت پمپ قرار می گیرند. روتور کاملا پویا ... view
 • پمپ آب شیمیایی فرآیند APA پمپ آب شیمیایی فرآیند APA شرح: فرایند پمپ های شیمیایی سری APA بر اساس استاندارد ISO5199 و ISO2858 طراحی شده است، عمدتا برای فرایند شیمیایی آب یا مایع با مواد جامد کمتر، آب گرم، اتیل ... view
 • NMZV Type Vertical Split Casing Centrifugal Pump NMZV Type Vertical Split Casing Centrifugal Pump Description:NMZV series are vertical, single stage, axially split volute casing, double suction, centrifugal pumps. It’s suitable for pumping clean water or slightly contaminated water or liquids whi... view
 • GEC Type Monoblock End Suction Centrifugal Pump GEC Type Monoblock End Suction Centrifugal Pump General Description:GEC series monoblock end suction centrifugal pumps are close coupled overhung structure, the pump and motor share one same shaft. GEC series end suction pumps are designed according to EN73... view
 • OHM Type Submersible Water Pump With Mixer OHM Type Submersible Water Pump With Mixer DESCRIPTION:OHM series are Non-Clog Electric Submersible Pumps for Sludge, Sewage, Trash & Industrial WasteThe OHM pumps are equipped with Vortex impellers, undoubtedly the best non-clog impellers... view
 • Pompe centrifuge verticale de type NMZV Pompe centrifuge verticale de type NMZV Description: Les séries NMZV sont des pompes centrifuges verticales à un seul étage, à double étage, à double volute, à double aspiration. Il convient pour pomper de l'eau propre ou de l'eau ou des liquides légèrement ... view
 • Pompe centrifuge à aspiration mono-bloc de type GEC Pompe centrifuge à aspiration mono-bloc de type GEC Description générale: Les pompes centrifuges d'aspiration d'extrémité monobloc de la série GEC sont à structure accouplée étroitement couplée, la pompe et le moteur partagent un même axe. Les pompes d'aspiration série GEC sont conçues selon EN view
 • Pompe à eau submersible de type OHM avec le mélangeur Pompe à eau submersible de type OHM avec le mélangeur DESCRIPTION: Les pompes OHM de la série OHM sont des pompes submersibles électriques non obstruantes pour les boues, les eaux usées, les déchets et les déchets industrielsLes pompes OHM sont équipées de roues Vortex, sans aucun doute les meilleures ... view
 • NMZV Typ Vertikale Split Gehäuse Zentrifugalpumpe NMZV Typ Vertikale Split Gehäuse Zentrifugalpumpe Beschreibung: NMZV-Serie sind vertikale, einstufige, axial geteilte Spiralgehäuse, Doppelansaug-, Kreiselpumpen. Es eignet sich zum Pumpen von sauberem Wasser oder leicht verunreinigtem Wasser oder Flüssigkeiten ... view
 • GEC Typ Monoblock Endansaugkreiselpumpe GEC Typ Monoblock Endansaugkreiselpumpe Allgemeine Beschreibung: Die Monoblock-Zentrifugalpumpen der Serie GEC sind eng gekuppelt und haben eine gemeinsame Welle. GEC-Serien-Saugpumpen sind nach EN73 ... view
 • OHM-Art-versenkbare Wasser-Pumpe mit Mischer OHM-Art-versenkbare Wasser-Pumpe mit Mischer BESCHREIBUNG: OHM-Serie sind nicht-verstopfte elektrische Tauchpumpen für Schlamm, Abwasser, Müll & Industrieabfälle Die OHM-Pumpen sind mit Vortex-Laufrädern ausgestattet, die zweifellos die besten ... view
 • Bomba centrífuga de carcasa vertical tipo NMZV Bomba centrífuga de carcasa vertical tipo NMZV Descripción: Las series NMZV son bombas centrífugas verticales, de una sola etapa, de voluta dividida axialmente, de doble aspiración. Es adecuado para bombear agua limpia o agua o líquidos ligeramente contaminados que ... view
JIS (Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản) là mã của tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản, và nó là tiêu chuẩn quan trọng và có thẩm quyền nhất trong tiêu chuẩn quốc gia của Nhật Bản. Phân chia thành xây dựng dân dụng, máy móc tổng hợp, dụng cụ điện tử, máy móc điện, ôtô, tàu, đường sắt, sắt thép, kim loại màu, sợi hoá học, bột giấy và giấy, khai thác, quản lý, hệ thống, gốm sứ, hàng thiết yếu, thiết bị y tế, an toàn hàng không , công nghệ thông tin và các sản phẩm khác 19. Tính đến ngày 7 tháng 2 năm 2007, có 10124 tiêu chuẩn JIS.

Đặc điểm của bơm JIS:
1. Vật liệu JIS thường cồng kềnh, nặng nề, và có giá trị cao
2. Vật liệu JIS nói chung trong quá trình lắp ráp, trình độ tiêu chuẩn hóa trình độ cao hơn
3. Không gian sản xuất có hạn, và không có nhân viên dư thừa để quản lý hàng tồn kho đường dây
4. Thay đổi kỹ thuật JIS xảy ra ít hơn, quản lý chuyển mạch hàng tồn kho dễ dàng hơn
5. Thay vì sử dụng Kanban vật lý truyền thống (bao gồm bảng trống rỗng của 2-bin), nó sử dụng tín hiệu kéo kiểu và lấy mẫu điện tử dưới dạng chính.
 • TEL:+ 86-21-64092786
 • EMAIL:export@croospump.com
 • ADDRESS:Số 518 Đường Zi Xu, Quận Minhang, ShangHai, Trung Quốc