Croos Pump (Shanghai) Co., Ltd.
  • Toa nha thương mạiToa nha thương mạiSeptember 12, 2017Việc thu gom và xử lý nước thải đô thị là rất cần thiết, có ý nghĩa rất lớn đối với việc sử dụng hợp lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường đô thị. Các khu vực bao gồm h ...MORE
  • Tiện ích công nghiệpTiện ích công nghiệpSeptember 12, 2017Thách thức lớn nhất đối với thoát nước công nghiệp là duy trì hoạt động ổn định để tránh chi phí bổ sung liên quan đến sự gián đoạn hệ thống. Hệ thống thoát nước đáng tin cậy và hiệu quả đặc biệt ...MORE
  • Dâu khiDâu khiSeptember 12, 2017Trong quá trình lưu trữ và vận chuyển dầu, máy bơm được sử dụng rộng rãi để tăng năng lượng của chất lỏng và vượt qua sức đề kháng dòng chảy, để đạt được các mục tiêu của vận chuyển bằng đường ống.Od loại bơm khí ...MORE
  • Nuôi trồng thuỷ sảnNuôi trồng thuỷ sảnSeptember 12, 2017Điều này được hiểu rằng trong tổng số lượng cá tiêu thụ trên toàn thế giới, tỷ lệ cá nuôi đã tăng từ 5% trong năm 2007 lên gần 50% hiện nay. Ngân hàng Thế giới, FAO và IFPRI vào năm 2014 đưa ra một tái ...MORE
  • Nông nghiệpNông nghiệpSeptember 12, 2017Lựa chọn máy bơm nông nghiệp Máy bơm nước nông nghiệp là một loại máy móc nông nghiệp. Máy bơm nước là một máy vận chuyển chất lỏng hoặc tạo áp suất chất lỏng. Theo nguyên tắc làm việc và ...MORE
  • TEL:+ 86-21-64092786
  • EMAIL:export@croospump.com
  • ADDRESS:Số 518 Đường Zi Xu, Quận Minhang, ShangHai, Trung Quốc