Croos Pump (Shanghai) Co., Ltd.
 • Pompe à eau submersible de type OHM avec le mélangeur Pompe à eau submersible de type OHM avec le mélangeur DESCRIPTION: Les pompes OHM de la série OHM sont des pompes submersibles électriques non obstruantes pour les boues, les eaux usées, les déchets et les déchets industrielsLes pompes OHM sont équipées de roues Vortex, sans aucun doute les meilleures ... view
 • NMZV Typ Vertikale Split Gehäuse Zentrifugalpumpe NMZV Typ Vertikale Split Gehäuse Zentrifugalpumpe Beschreibung: NMZV-Serie sind vertikale, einstufige, axial geteilte Spiralgehäuse, Doppelansaug-, Kreiselpumpen. Es eignet sich zum Pumpen von sauberem Wasser oder leicht verunreinigtem Wasser oder Flüssigkeiten ... view
 • GEC Typ Monoblock Endansaugkreiselpumpe GEC Typ Monoblock Endansaugkreiselpumpe Allgemeine Beschreibung: Die Monoblock-Zentrifugalpumpen der Serie GEC sind eng gekuppelt und haben eine gemeinsame Welle. GEC-Serien-Saugpumpen sind nach EN73 ... view
 • OHM-Art-versenkbare Wasser-Pumpe mit Mischer OHM-Art-versenkbare Wasser-Pumpe mit Mischer BESCHREIBUNG: OHM-Serie sind nicht-verstopfte elektrische Tauchpumpen für Schlamm, Abwasser, Müll & Industrieabfälle Die OHM-Pumpen sind mit Vortex-Laufrädern ausgestattet, die zweifellos die besten ... view
 • Bomba centrífuga de carcasa vertical tipo NMZV Bomba centrífuga de carcasa vertical tipo NMZV Descripción: Las series NMZV son bombas centrífugas verticales, de una sola etapa, de voluta dividida axialmente, de doble aspiración. Es adecuado para bombear agua limpia o agua o líquidos ligeramente contaminados que ... view
 • Bomba centrífuga de succión final monobloque tipo GEC Bomba centrífuga de succión final monobloque tipo GEC Descripción general: Las bombas centrífugas de aspiración de extremo monobloque de la serie GEC son estructuras superpuestas acopladas, la bomba y el motor comparten un mismo eje. Las bombas de succión de extremo serie GEC están diseñadas según EN73 ... view
 • Bomba de agua sumergible tipo OHM con mezclador Bomba de agua sumergible tipo OHM con mezclador DESCRIPCIÓN: La serie OHM son bombas sumergibles eléctricas sin obstrucción para lodos, aguas residuales, basura y residuos industriales. Las bombas OHM están equipadas con impulsores Vortex, sin duda los mejores impulsores sin obstrucciones ... view
 • Pompa centrifuga tipo verticale NMZV Pompa centrifuga tipo verticale NMZV Descrizione: Le serie NMZV sono costituite da casse volumetriche verticali monostadio, a divisione assiale, doppia aspirazione, pompe centrifughe. È adatto per il pompaggio di acqua pulita o acqua o liquidi leggermente contaminati ... view
 • Pompa centrifuga di aspirazione monoblocco tipo GEC Pompa centrifuga di aspirazione monoblocco tipo GEC Descrizione generale: Le pompe centrifughe di aspirazione monoblocco serie GEC sono a struttura stretta accoppiata, la pompa e il motore condividono uno stesso albero. Le pompe di aspirazione della serie GEC sono progettate secondo la norma EN73 ... view
 • Tipo pompa idraulica sommergibile di OHM con il miscelatore Tipo pompa idraulica sommergibile di OHM con il miscelatore DESCRIZIONE: Le serie OHM sono pompe sommergibili elettriche non intasabili per fanghi, liquami, rifiuti e rifiuti industriali. Le pompe OHM sono dotate di giranti Vortex, senza dubbio le migliori giranti non intasabili ... view
 • Центробежный насос с вертикальным раздельным корпусом типа NMZV Центробежный насос с вертикальным раздельным корпусом типа NMZV Описание: Серия NMZV представляет собой вертикальные, одноступенчатые, осевые радиальные кожухи, двойные всасывающие, центробежные насосы. Он подходит для перекачивания чистой воды или слегка загрязненной воды или жидкостей, которые ... view
 • Центробежный насос для центробежного центробежного насоса серии GEC Центробежный насос для центробежного центробежного насоса серии GEC Общее описание: Серийные всасывающие центробежные насосы серии GEC имеют тесную взаимосвязанную структуру, насос и двигатель имеют один и тот же вал. Концевые всасывающие насосы серии GEC разработаны в соответствии с EN73 ... view
 • Погружной водяной насос OHM типа с смесителем Погружной водяной насос OHM типа с смесителем ОПИСАНИЕ: Серия OHM представляет собой бесшумные электрические погружные насосы для осадка, сточных вод, мусора и промышленных отходов. Насосы OHM оснащены вихревыми колесами Vortex, несомненно, лучшими без зазубрения ... view
 • Bomba centrífuga com revestimento tipo divisão vertical NMZV Bomba centrífuga com revestimento tipo divisão vertical NMZV Descrição: As séries NMZV são verticais, monocomponentes, caixas de voluta axialmente divididas, bombas centrífugas de sucção dupla. É adequado para bombear água limpa ou água ou líquidos ligeiramente contaminados ... view
 • Bomba centrífuga de sucção final Monoblock tipo GEC Bomba centrífuga de sucção final Monoblock tipo GEC Descrição geral: As bombas centrífugas de sucção de extremidade monobloco da série GEC são estrutura suspensa acoplada, a bomba e o motor compartilham um mesmo eixo. As bombas de sucção da série GEC são projetadas de acordo com EN73 ... view
Bơm đơn giai đoạn là một máy bơm với chỉ một cánh quạt, với chiều cao tối đa chỉ 125 mét. Bơm ly tâm giai đoạn đơn bao gồm thân máy bơm, vỏ bơm, động cơ với trục ra, trục bơm, bệ đỡ, cánh quạt, con dấu cơ học và niêm phong của thân máy bơm được kết nối với động cơ thông qua khớp nối đàn hồi mở rộng. Hướng quay của bơm, từ phía lái xe, được xoay theo chiều kim đồng hồ. Đặc tính của wanflon là nó cũng bao gồm một khớp nối kép giữa trục đầu ra của động cơ và trục bơm. Và ổ đỡ hướng trục của trục bơm phụ trợ được lắp đặt trên ổ đỡ; Khớp nối liên kết là kết nối cứng giữa trục đầu ra và trục bơm của động cơ, và khoảng cách khoảng cách giữa trục ra của động cơ và trục bơm thuận tiện cho việc đóng dấu cơ học và niêm phong của con dấu của máy. Không cần tháo vỏ động cơ và bơm ra khi sửa chữa hoặc thay thế con dấu cơ khí.

Các tính năng chính của máy bơm ly tâm giai đoạn đơn:

 • Hoạt động ổn định: độ đồng tâm tuyệt đối của trục bơm và sự cân bằng tuyệt đối tĩnh và tĩnh của bánh cánh đảm bảo hoạt động trơn tru và không rung động.
 • Nước rò rỉ: các chất kết dính hợp kim cứng của các vật liệu khác nhau đảm bảo không có rò rỉ trong phương tiện truyền thông khác nhau.
 • Tiếng ồn thấp: máy bơm, được hỗ trợ bởi hai vòng bi tiếng ồn thấp, đang chạy trơn tru ngoại trừ âm thanh yếu của động cơ, về cơ bản là tiếng ồn ào.
 • Tỷ lệ thất bại thấp: cấu trúc đơn giản và hợp lý, phần then chốt thông qua việc hỗ trợ chất lượng hạng nhất quốc tế, toàn bộ máy không có vấn đề thời gian làm việc cải thiện rất nhiều.
 • Bảo trì thuận lợi: thay thế niêm phong, mang, đơn giản và thuận tiện.
 • Thêm tỉnh: xuất khẩu có thể được trái, phải, lên ba hướng, thuận tiện cho đường ống cài đặt, và nó có thể tiết kiệm không gian.

Bơm giai đoạn một có thể được sử dụng để vận chuyển nước sạch và các chất lỏng khác tương tự như nước sạch. Nó có thể được sử dụng trong công nghiệp và đô thị cấp nước và thoát nước, siêu tăng áp của các tòa nhà cao tầng, tưới phun nước vườn, kiểm soát hỏa hoạn, vận chuyển đường dài, sưởi ấm và làm mát lưu thông, phòng tắm, vv

Bơm đa năng
 • TEL:+ 86-21-64092786
 • EMAIL:export@croospump.com
 • ADDRESS:Số 518 Đường Zi Xu, Quận Minhang, ShangHai, Trung Quốc